image
Any Questions? May Katanungan?
 • Paano mapapabuti ng beep™ card ang aming paglalakbay?

   

  Ginawa ang proyektong ito upang magkaroon ng makabago at mas mabilis na sistema ng pagbili ng ticket. Inaasahang lalo pang mapapadali ang paglalakbay sa iba’t ibang linya ng tren at mga piling city buses gamit ang iisang stored value card beep™card.

 • Maaari ko bang gamitin ang beep™ card sa mga bus?

   

  Magagamit na ang beep™ card sa mga bus ng HM Transport Airport Loop (Baclaran hanggang NAIA Terminal 3), BGC Bus, Citylink Coach Services, at mga P2P buses ng Froehlich (mula Glorietta 5 hanggang Trinoma, mula SM North EDSA hanggang Glorietta 5, at mula SM Megamall hanggang SM North EDSA) at RRCG (mula Alabang Town Center hanggang Greenbelt 1, mula SouthPark Alabang hanggang Greenbelt 5 at mula Star Mall Alabang hanggang Star Mall Shaw).

 • Paano gamitin ang beep™ card sa mga bus?

   

  Step 1: Hanapin ang beep™ Bus Validator pag-akyat mo ng bus. Ang bus validator ay nakakabit malapit sa bus driver.

   

   

   

  Step 2:  I-tap ang inyong beep™ card sa card reader ng Bus Validator (kung saan nakalagay ang “beep” icon). Intaying maging “Berde” ang “Dilaw” na kulay ng ilaw sa taas ng reader at marinig ang “beep” na tunog upang malaman kung matagumpay ang inyong transaksyon.

   

  Step 3: Tingnan sa screen kung tama ang binawas na pamasahe at ang natitirang balanse ng inyong beep™ card pagkatapos ninyong mag-tap.

   

  PAALALA: HUWAG ULITIN ANG PAG-TAP PARA MAIWASAN ANG “DOUBLE DEDUCTION”. HINDI NA KAILANGANG MAG-TAP ULIT PAGBABA NINYO NG BUS.

   

  FOR MULTI-FARE OR DISTANCE-BASED FARE BUSES: Currently available in Citylink buses going from Newport to EastWood and vice-versa

  Step 1: Hanapin ang beep™ Bus Validator pag-akyat mo ng bus. Ang bus validator ay nakakabit malapit sa bus driver.

   

   

  Step 2:  Mag tap-in gamit  ang inyong beep™ card sa card reader ng Bus Validator (kung saan nakalagay ang “beep” icon). Intaying maging “Berde” ang “Dilaw” na kulay ng ilaw sa taas ng reader at marinig ang “beep” na tunog upang malaman kung matagumpay ang inyong transaksyon.

   

  Step 3: Pag nakarating na sa inyong destinasyon, i-tap ulit ang beep™ card sa bus validator.  Ang tap-out o pangalawang pag-tap ay upang masiguro na ang binawas na pamasahe ay ayon sa layo ng inyong biniyahe (distance-based fare).

   

  PAALALA:  Para sa multi-fare o distance-based buses, KAILAGANG MAG TAP-IN AT TAP-OUT upang maiwasan ang pagbawas ng maling pamasahe sa inyong beep™ card.

 • Paano ko malalaman kung anong bus ko magagamit ang beep™ card?

   

  Hanapin ang beep™ sticker sa gilid o sa harapan ng bus. Kung may beep™ sticker, pwede niyo nang gamitin ang inyong beep™ card.

   

   

                                                                                beep™ Acceptance Mark (Sticker)

 • Saan nabibili ang beep™ cards?

   

  Mabibili ang mga beep™ cards sa alin man sa 44 stations ng LRT 1, LRT 2 o MRT 3. Lumapit lamang sa teller’s booth o gamitin ang “self-service” na Ticket Vending Machines (TVM).

   

   Maaari ring makabili ng beep™ card sa mga terminal ng HM Transport sa Baclaran at NAIA T3 booth, BGC Bus EDSA, Market! Market! at Bonifacio One Technology Tower terminals. CityLink McKinley, San Lorenzo Place, Eastwood and Newport stops (tuwing piling oras lamang), Froehlich Glorietta 5 and Trinoma (tuwing piling oras lamang), RRCG Alabang Town Center, Greenbelt 1, Greenbelt 5, Star Mall Alabang and Star Mall Shaw (tuwing piling oras lamang).

   

   Makakabili rin ng beep™ cards sa mga Circle K branches sa BGC at sa lahat ng FamilyMart branches sa Metro Manila.

 • Saan pwedeng mag-load ng beep™ card?

   

  -Maaaring mag-load sa alin man sa 44 stations ng LRT o MRT at sa ilang piling branches ng Bayad Center, Tambunting at Villarica pawnshops at sa SM Bill Payment counters. Para sa listahan ng mga “loading centers”, bisitahin ang aming webpage: http://www.beeptopay.com/news/beep-is-now-available-at-bayad-center/index.html

   

  -Sa mga sumasakay ng bus, maaari ring magpa-load sa  HM Transport Baclaran at NAIA T3 booth, BGC Bus EDSA, Market! Market! at Bonifacio One Technology Tower terminals. CityLink McKinley, San Lorenzo Place, Eastwood and Newport stops (tuwing piling oras lamang), Froehlich Glorietta 5 and Trinoma (tuwing piling oras lamang), RRCG Alabang Town Center, Greenbelt 1, Greenbelt 5, Star Mall Alabang and Star Mall Shaw (tuwing piling oras lamang)

   

  -Pwede ring magpa-load sa lahat ng branches ng FamilyMart at sa ilang Circle K branches sa BGC.

   

 • Saan pa pwedeng magamit ang aking beep™ card?

   

  Maaari nyong gamitin ang beep™ card sa pagsakay sa alin manag station ng LRT 1, LRT 2 o MRT 3 at sa ilang piling bus tulad ng HM Transport Airport Loop , BGC Bus, Citylink Coach Services, Froehlich P2P at RRCG P2P buses. Maaari na ring gamitin ang beep™ sa pagbayad ng toll fees sa CAVITEX at NLEX.  Pwede na ring ipambayad at magpa-load ng beep™ sa lahat ng Metro Manila branches ng FamilyMart. Maaari ding gamiting ang beep™ para bumili ng cinema tickets sa Robinson’s Movieworld Galleria Ortigas, Manila, Magnolia, Metro East at Forum.  Hintayin lamang ang announcement sa aming website, Facebook page, Instagram at sa twitter account para sa karagdagang impormasyon.

 • Ibang beep™ card ba ang ginagamit para sa mga bus?

   

  Hindi. Ang standard beep™ card (na nakalarawan sa ibaba) na ginagamit ngayon sa mga tren ay pwede ring gamitin sa mga bus. Maaari nyo ring gamitin ang 2017 Edition Non-Rail beep™ cards (na nakalarawan sa ibaba) sa mga train stations (LRT 1, LRT 2 at MRT 3),at sa lahat ng tindahan at sa mga bus na tumatangap ng beep™. Ang 2017 edition non-rail cards ay mabibili sa halagang P50 (walang load).

   

                                     

                                                                                     Standard beep™ Card

   

                                 

                                               2017 Edition Non-Rail beep™ Card

   

 • Pwede rin bang gamitin ang Globe GCash beep™ card , PayMaya beep™ card o BPI Amore beep™ card sa mga bus?

   

  Oo. Lahat ng card na may nakalagay na beep™ logo (katulad ng nakalarawan) ay pwedeng gamitin sa tren at sa bus. Malapit na rin tanggapin ang mga cards na may beep™ logo sa ilang piling tindahan. Abangan!

   

  Paalala: May dalawang “wallet” ang Globe GCash, Smart PayMaya at BPI Amore cards – isa para sa Visa o Mastercard at isa para sa beep™. Ang wallet na nakalaan para sa beep™ ang pwedeng ipambayad sa pagsakay ng tren (LRT o MRT) o ng bus, pagbili ng mga paninda sa FamilyMart o ng cinema tickets sa piling branches ng Robinson’s Movieworld at pwedeng i-load sa mga loading centers na nabanggit sa #5. Hiwalay ang pag-load sa wallet para Visa/Mastercard. Hindi pwedeng pagpalitin o ilipat ang naka-load sa alin man sa mga wallet.

   

                             

                        PayMaya Visa beep™ Card             Globe GCash MasterCard beep™ Card        BPI Amore beep™ Card

 • Maaari din bang gamitin ang Concessionary Card na nakuha ko sa LRT o MRT (na nakalarawan) sa mga bus?

   

  Oo. Ang mga Concessionary beep™ cards na para sa mga Senior Citizens at mga may kapansanan (Persons with Disability) na in-issue ng alin man sa mga rail stations ng LRT 1, LRT 2 o MRT 3 ay pwedeng gamitin sa mga bus na tumatanggap ng beep™. Mayroon ding beep™ student discount cards sa mga terminal ng bus na tumatangap ng beep™. Sa mga estudyante na nais makakuha ng discount card para sa mga bus, mag-fill out ng Application Form, magpakita ng valid Student ID at bayaran ang processing fee.

   

                                                  

  beep™ Concessionary Cards for Senior Citizens and Persons with Disability (PWD)issued at Rail Stations of LRT 1, LRT 2 or MRT 3

 • Pwede ba akong mag-apply ng beep™ Discount Card sa mga terminal ng bus?

   

  Oo.  Lahat ng partner bus companies ng beep™ ay tumatanggap ng application para sa beep™ discount cards para sa Senior Citizens at PWD.  Ang mga gustong mag-apply ay kailangan lamang mag fill-out ng application form, magbayad ng kaukulang processing fee at ipakita ang kanilang valid na Senior Citizen o PWD ID.  Ang personalized beep™ discount cards ay maaaring makuha sa lugar kung saan nag-apply pagkatapos ng limang (5) araw.  Ang card na ito ay personalized at hindi maaaring gamitin ng iba.  Ang maling pag-gamit ng card ay maaaring humantong sa pag kumpiska ng card.

   

   

                 

                beep™ Discount Cards for Senior Citizens and Persons with Disability (PWDs)issued through Bus Partners

 • Kapag sira o hindi gumagana ang aking beep™ card, pwede ko ba siyang papalitan sa mga bus terminal?

   

  -Ang mga beep™ cards na nabili sa mga bus terminal na hindi gumagana ay maaaring ibalik sa mga beep™ cashiers o booth at ito ay papalitan na walang bayad.  Subalit kung kayo ay may load sa lumang card na gustong mailipat sa bagong card, ito ay may kaukulang charge na P150.

   

  -Ang mga cards naman na nabili sa mga train stations na hindi gumagama ay maaaring idulog sa 44 stations ng LRT1, LRT2 o MRT3 mula 5AM hanggang 11PM araw araw kabilang ang mga public holidays  para mag request ng kapalit na card.

 • Kung sakaling masira ang bus habang ako ay nakasakay, pwede ba akong humingi ng refund ng ibinayad kong pamasahe?

   

  Sa kasalukuyan, hindi pa nagre-refund ng transaction na gamit ang beep™ card. Kung sakaling magkaroon ng aberya sa bus, ipagbigay alam lamang sa sinumang empleyado ng bus company para matulungan kayo sa pamamagitan ng “manual refund”.

 • Nag-error ang bus validator habang tina-tap ko ang beep™ card. Ano ang aking gagawin?

   

  Tumawag lamang sa aming customer hotline (02) 737 9600 upang isangguni ang mga “error message” sa paggamit ng inyong beep™ card. Maaari rin kayong bumili ng bagong beep™ card upang di maantala sa inyong paglalakbay.

 • Sa pag-tap ko ng beep™ card sa bus validator, napansin kong binawasan ako ng higit sa nararapat na pamasahe. Ano ang aking gagawin?

   

  Tumawag lamang sa aming customer hotline (02) 737 9600 upang isangguni ang mga “error message” sa paggamit ng inyong beep™ card. Maaari rin kayong bumili ng bagong beep™ card upang di maantala ang inyong paglalakbay.

 • Sa pag-tap ko ng beep™ card sa bus validator, napansin ko na ang card ay blacklisted o expired. Ano ang aking gagawin?

   

  Tumawag lamang sa aming customer hotline (02) 737 9600 upang isangguni ang mga “error message” sa paggamit ng inyong beep™ card. Maaari rin kayong bumili ng bagong beep™ card upang di maantala sa inyong paglalakbay.

 • Sa pag-tap ko ng beep™ card, napansin kong dalawang beses nabawasan ng pamasahe ang aking card. Ano ang aking gagawin?

   

  Tumawag lamang sa aming customer hotline (02) 737 9600 upang isangguni ang mga “error message” sa paggamit ng inyong beep™ card. Maaari rin kayong bumili ng bagong beep™ card upang di maantala ang inyong paglalakbay.

 • Ano ang advantage (bentahe) ng beep™ card kumpara sa pagbayad ng cash?

   

  Isang card na lamang ang gagamitin niyo sa inyong pagsakay ng LRT/MRT, HM Bus Airport Loop, BGC Bus at sa Citylink bus.

  Hindi na kailangang magdala ng cash para makasakay ng LRT/MRT o bus. Siguraduhin lamang na sapat ang halagang naka-load sa beep™ card para hindi maantala sa inyong paglalakbay.

  Makakatulong ang paggamit ng beep™ sa inyong pag-budget sa paglalaan ng halagang para lamang sa pamasahe. Sa halip na magbigay ng cash para sa pamasahe sa mga anak, bigyan na lamang sila ng beep™ card na may sapat na load.

 • Kapag nawala ang aking beep™ card, maaari ko pa bang mabawi ang natitirang halaga sa card?

   

  Katulad ng wallet, kailangang ingatan ang inyong “standard” beep™ card dahil hindi na maibabalik ang halagang nawala. Samantala, ang concessionary card ay maaaring palitan. 

 • Magkano ang isang beep™ card?

   

  -Ang beep™ card ay nagkakahalaga ng P20 (isang beses lamang itong babayaran). Maaaring gamitin ang beep™ card sa loob ng apat (4) na taon.

   

  -Ang beep™ card ay nagkakahalaga ng P20 (isang beses lamang itong babayaran) pag binili sa mga train station.  Sa labas ng train stations, ang beep™ card ay mabibili sa halagang P50.  Ito ay reloadable at maaaring gamitin sa loob ng apat (4) na taon.

 • Magkano ang pwede kong i-load sa aking beep™ card?

   

  Pwedeng mag-load hanggang P10,000. Ingatan lamang ang inyong card sapagka’t kapag nawala ang card, hindi na maibabalik ang halagang naka-load sa card.

  Ang minimum load ng beep™ card ay P13 kapag ito ay binili sa LRT o sa MRT. Siguraduhing may sapat na load para makapagbayad ng pamasahe sa train man o sa bus.

 • Paano ko malalaman kung magkano ang balanse (natitirang halaga) sa aking beep™ card?

   

   Para malaman ang balanse (natitirang halaga) ng inyong beep™ card:

  -Ilagay ang card sa reader ng Ticket Vending Machine (TVM) sa alin man sa 44 stations ng LRT 1, LRT 2 o MRT 3. Pagkalipas ng ilang sandali, lilitaw sa screen ng TVM ang inyong card balance.

  -Lumapit sa mga teller window sa alin mang train station.

  -Lumapit sa mga beep™ windows o beep™ booth na naglo-load ng beep™ card sa mga bus terminal.

 • Pwede bang ipagamit sa ibang tao ang aking beep™ card?

   

  -Ang standard beep™ card ay pwedeng ipagamit sa kung sino man ang may hawak nito.

  -Ang Concessionary Card ay maaari lamang gamitin ng Senior Citizen o may kapansanan (Person With Disability) na nag-apply ng card (pangalan ng may-ari na nakalagay sa card)

  -Ang co-issued card ay personalized (nakapangalan sa may-ari) at magagamit lamang ng may-ari ng card.

   

 • Kung mawala ang aking Concessionary beep™ card, pwede ko ba itong ipa-blacklist (huwag magamit ng ibang tao)?

   

  Sa kasalukuyan, maaari lamang magpa-blacklist ng Concessionary Card sa alin man sa 44 stations ng LRT o MRT mula ala-5 ng umaga hanggang alas-11 ng gabi araw-araw (maliban kung holiday).

   Sa mga nais magpa-blacklist ng beep™ Discount Card, pumunta lamang sa ilan man sa mga bus partner terminals